Từ khóa: công đoàn công ty cổ phần G500


Lễ thành lập công đoàn công ty cổ phần G500

Nhân dịp chào đón ngày quốc tế lao động 1/5 và căn cứ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (điều 16, 20 chương III), công ty cổ phần G500 quyết định thành lập công đoàn và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25/4/2018. Với sự tham gia của 2 đồng chí đại diện […]