Chính sách hoàn trả

Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số một của chúng tôi.

Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm, chỉ cần trả lại trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được sản phẩm nguyên vẹn và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho bạn. Rủi ro của bạn bằng 0

Chính sách hoàn trả